YSER

FL03 Crypte de la Tour de l’Yser

De crypte heeft een achthoekig grondplan. In de bakstenen muren zijn er nissen uitgespaard, waarin heldenhuldezerkjes staan. Te midden van de crypte tussen twee hoogoprijzende restanten van de oude IJzertoren staat een monumentaal betonnen blok met het opschrift « hier liggen hun lijken als zaden in ‘t zand hoop op de oogst, O Vlaanderenland ». Daarboven staat een monumentaal witgeschilderd heldenhuldekruis met in het zwart het opschrift « AVV VVK » en een ‘blauwvoet’.

YserFL03

Tegenover de centrale toegang staat een houten kruis met ijzeren Christusbeeld afkomstig uit de puinen van de stad Nieuwpoort, dat zwaar beschadigd werd. Voor dit kruis ligt een heldenhuldezerk, met de tekst: ‘Aan al wie viel voor Vlaanderen’. Een tekstbordje vermeldt dat hier de stoffelijke resten van meerdere frontsoldaten liggen, gevonden bij de opgraving van de fundamenten.

Op de grond en in nissen bevinden zich heldenhuldezerken. Bij de zerken staan kleine tekstbordjes, die meer duiding geven over de personen die er begraven zijn. Een zeldzaam zerkje bevat nog gegevens. Tegen de muur rondom rond hangen ook koperen plaatjes met vredeswensen uitgaande van individuen of instellingen.

De crypte van IJzertoren is ontstaan uit de restanten van de Eerste IJzertoren die in 1946 werd opgeblazen. De ruïne van de oude toren is als blijvende getuigenis bewaard gebleven.

Hierbij bevindt zich een crypte, waarnaar tussen 1930 en 1937 de stoffelijke resten van enkele bekende Vlaamse soldaten werden overgebracht.