HOUTHULST

FL05 Cimetière militaire belge d’Houthulst

De Belgische militaire begraafplaats van Houthulst heeft een oppervlakte van 5,24 ha. Het terrein is vlak en wordt omgeven door het bos van Houthulst. De begraafplaats neemt de vorm aan van een zespuntige ster, met paden die de stervorm versterken.

Aan de straatzijde is de begraafplaats afgesloten door een lage roodbakstenen muur met arduinen dekplaat en hoekstukken, onderbroken door twee massieve roodbakstenen pijlers met uitgewerkte arduinen kroonlijst op consoles met het opschrift « 1914-1918 ». Begin en einde van de voormuur wordt telkens gekenmerkt door een massieve pijler in baksteen met daarop ‘1914-1918’.

HouthulstFL05

De toegang tot de begraafplaats wordt gevormd door een smeedijzeren poort, geflankeerd door 2 kleine, grijze zuilen, gevolgd door een smeedijzeren hekken, een grijze balustrade en een massieve pijler in baksteen met daarop de naam van de begraafplaats in het Nederlands en het Frans.

Bij het betreden van de begraafplaats staat het schuilgebouwtje onmiddellijk rechts. Binnen zijn een plattegrond en een registerkastje opgehangen.

Er is 1 centraal pad, als het ware de spiegelas van de stervormige plattegrond, dat vanaf de ingang start tot aan een vlaggenmast met Belgische vlag en achteraan (in de oosten punt van de stervorm) uitkomt bij Italiaanse graven. Vanaf de ingang vertrekken eveneens nog 2 paden naar de zijkanten van de begraafplaats. De paden zijn aangelegd in rode kiezelsteen.

De rest van de begraafplaats wordt ingenomen door grasperken met de graven. De grafstenen zijn verspreid over verschillende perken. Het zijn allemaal officiële Belgische grafstenen, behalve de rijen Italiaanse grafkruisen, die in een V-vorm zijn aangelegd in de meest oostelijke punt van de begraafplaats.

Het geheel wordt getooid met bloemperken en bomen.

Op de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst liggen 1804 doden, waarvan 1723 Belgen en 81 Italianen. Hiervan konden er 1230 Belgen en 74 Italianen geïdentificeerd worden.

De Belgische militaire begraafplaats is gelegen aan de rand van het « Bos van Houthulst ». Dit bos werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers als versterkte positie uitgebouwd. Het bos van Houthulst werd bij het eindoffensief van 28 en 29 september 1918, door Belgische troepen heroverd op de Duitsers. De meeste soldaten – overwegend van de infanterie – die begraven zijn op de begraafplaats van Houthulst zijn gesneuveld tijdens deze gevechten. Bijna 1200 van de 1723 doden zijn omgekomen tijdens dit offensief.

De Belgische militaire begraafplaats van Houthulst is een verzamelbegraafplaats. Houthulst had na de Eerste Wereldoorlog diverse Duitse en kleine Belgische begraafplaatsen en veldgraven. Ongeveer de helft van de geïdentificeerde Belgische doden werden gerepatrieerd naar hun dorp van herkomst. Voor de niet gerepatrieerde Belgische soldaten wordt in 1923 door de staat een stuk landbouwgrond aan de bosrand aangekocht, als referentie aan de plaats van het eindoffensief.

In 1924-1925 wordt hier de Belgische militaire begraafplaats ingericht, naar ontwerp van architecten Blondeau en Moreau van de Dienst Militaire Grafsteden (Brugge).

Achteraan liggen 81 Italianen die als krijgsgevangene door de Duitsers verplicht tewerkgesteld waren. Aanvankelijk waren zij begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats van Roeselare en op de gemeentelijke begraafplaats van Izegem. Later werden zij overgebracht naar deze geallieerde begraafplaats.

Vermoedelijk de drukst bezochte Belgische militaire begraafplaats Er worden op de begraafplaats regelmatig herinneringsplechtigheden georganiseerd. In de omgeving staan vele gedenktekens ter herinnering aan het bevrijdingsoffensief.