SAINT-JULIEN

FL07 Monument national canadien « The Brooding Soldier »

Het reusachtige beeld staat opgesteld in een park dat oorspronkelijk aangelegd was met aarde en planten, die uit Canada waren ingevoerd. De vorm van de struiken verwijst naar obussen en granaattrechters. Twee wegen met zitbanken kruisen elkaar. Een pad vormt een cirkel rond het monument. De toegangsmuur springt in met concave zijden en heeft twee hoge hoekpalen. In het midden staat een min of meer vierkant verhoog uit hardsteen met gedeeltelijk gebogen zijden. Op het hardstenen verhoog zijn oriëntatiepunten met pijlen aangebracht, uitgevoerd in brons. Op het verhoog staat een grote rechthoekige naar boven toe versmallende zuil uit witte granieten blokken. Het gedenkteken bestaat uit een naar boven toe versmallende zuil van elf meter hoog die bovenaan eindigt in de buste van een Canadese soldaat, met gebogen hoofd, de handen gevouwen over een naar beneden gericht geweer. Deze houding, ‘Rest on your arms reversed’, is de traditionele militaire groet aan de doden en verhoogt in aanzienlijke mate het serene karakter van het gedenkteken. .Het gedenkteken is opgetrokken uit witte granieten blokken. Achter het monument bevindt zich een hardstenen sokkel met het kastje voor het bezoekersregister.

BroodingSoldierFL07

Na de gevechten van de eerste slag bij Ieper in de winter van 1914 lag het dorpje Sint Juliaan in de noordoostelijke hoek van de Ieperboog. Dit gebied vormde de grens tussen de Franse en de Britse sector. De Canadese eerste divisie hield de meest noordelijke posities van de Britse linies bezet. Links van hun vormde de 45e (Algerijnse) divisie het meest zuidelijke punt van de Franse linies. Op dit punt dat het Duitse leger op 22 april 1915 de eerste gasaanval van de oorlog lanceerden met 168 ton chloorgas.  The Canadians, who had been moved into their positions only a few days earlier were manning the lines for several hundred metres along a front to the southwest of St. Julien when the German Army unleashed the first poison gas attack on the Western Front on 22 April 1915. Ondanks initiële Duitse successen konden de Canadese troepen een Duitse doorbraak voorkomen. Zij hielden de linies bezet tot ze werden afgelost op 24 april 2015. In deze cruciale 48 uren vielen 6035 Canadese slachtoffers (1/3 van de Canadese troepen). Ongeveer 2000 (1/9 van alle Canadezen) waren gedood.

The Brooding Soldier herinnert aan de rol en de verliezen van de Canadezen tijdens de gevechten volgend op de eerste Duitse gasaanval van 22 april 1915. De oriëntatiepijlen verwijzen naar plaatsen die een bijzondere betekenis hadden tijdens de Tweede Slag bij Ieper die daar op volgde. Het is de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Het monument werd ontworpen door Frederick Chapman Clemesha, die met het ontwerp tweede werd in een architectuurwedstrijd van de Canadian Battlefields Memorials Commission, die op acht sites in Europa een monument zou oprichten. Het werd op 8 juli 1923 onthuld in aanwezigheid van prins Leopold van België, prins Arthur, hertog van Connaught en de Franse maarschalk Ferdinand Foch.